mandag 3. april 2017

UTSENDELSEN - utstilling i BØLER KIRKE 6.mai 2017

Billedkunstner Stefanie Reinhart ønsker velkommen til:
Åpning av utstillingen «Utsendelsen»
i Bøler kirke lørdag 6. mai 2017 kl. 17.00.
------------------------------------------------- :-) ------------------------
«Utsendelsen»
Tidlig i desember 2015 hadde cirka en million mennesker kommet som flyktninger over Middelhavet - bare i løpet av 2015. Nesten hver fjerde person var barn; de kom fra mange land, men litt over halvparten av flyktningene som krysser havet nå er syrere, ifølge UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees).
Bare i oktober 2015 druknet 90 barn i det østlige Middelhavet. Vi husker vel alle bildene av 3 år gamle Alan (født i Syria), druknet og skyllet i land.
For noen dager siden kunne vi lese i Aftenposten at i fjor sommer var tre av fire båtflyktninger menn, men at det nå kommer flere og flere kvinner og barn over havet.
Veien til Europas trygghet går gjennom Tyrkia, Hellas, Makedonia, Serbia, Bulgaria, Kroatia, Slovenia (dette kalles Balkan-ruten), Østerrike og Tyskland. Tyskland er målet for mange – andre flykter videre til Skandinavia.
Antallet enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan øker stadig, 3424 i 2015 mot 579 i 2008, ifølge UDI. Det kom også 717 mindreårige fra Eritrea og 537 fra Syria.
UDI innvilget i 2015 opphold til 96 prosent av ungdommene fra Afghanistan. De bor på mottakssenter og i omsorgsboliger.
Hvordan er deres møte med Europa, Skandinavia og Norge?
Aftenposten skriver 21. oktober 2016: «Flere barn enn noen gang flykter over Middelhavet. I løpet av de første 9 månedene i 2016 er det kommet flere barn til Italia enn i hele fjor. Strømmen av flyktninger fortsetter.»
Cirka 13 millioner mennesker er på flukt fra krig i Syria og Irak. Krigen er brutal, døden er dagligdags, og menneskene lider.
Vil en hel generasjon miste håpet om en bedre framtid?

En kunstprosess
Utstillingen «Utsendelsen» er en kunstprosess mer enn et verk.
Jeg er billedkunstner, men jobber også som tysklærer på en ungdomsskole og har siden høsten 2015 også undervist i kunst og håndverk i mottaksklassen på skolen. Her treffer jeg ungdommer fra mange forskjellige land – Somalia, Bulgaria, Marokko, Syria, Polen, Serbia, Ghana og ikke minst ungdommer fra Afghanistan og Syria.
Jeg bearbeider følelser i mine malerier – jeg finner bilder og avisutklipp – jeg finner ord og setninger i gamle dikt- og sitatbøker – jeg setter ord på mine akvareller og tegninger  – og de blir til collager. Bildene er 23 x 30 cm.
Ord som UTSENDELSEN, FLYKTING, FLUKT, FRYKT, MOTLØSHET, SINNE, men også SOLIDARITET, NETTVERK, TOLERANSE, FORSONING og HÅP står sentralt i mine nye arbeider.

Flere dimensjoner
Utstillingsnavnet «Utsendelsen» spiller på flere dimensjoner i prosessen:
* Flyktninger som ble sendt ut av eget land – uten valg og i kamp for eget liv.
* Kunstneren som sender ut sine verk
* «Faddere» som sender ut sine ord
* Flyktninger som sitter med frykten; som når som helst kan sendes ut, også fra dette landet

40 bilder har fått «ord-faddere»
«Fadderne» har respondert på hvert sitt bilde med ord – det kan være et dikt, et essay, løse tanker og kortprosa. Tekstene vil bli presentert sammen med bildene.
Jeg ønsker å invitere publikum inn i dialogen – de besøkende på utstillingen skal få mulighet til å skrive ned og fortelle hvordan de opplever bildene.

Påske og pasjon 2017
Utstillingen er en del av Påske og pasjon 2017. Påske og pasjon blir arrangert i regi av KULT - Senter for kunst, kultur og kirke, Oslo bispedømmeråd, Kirkelig fellesråd i Oslo, Oslo Domkirkeakademi, og gjennomføres i samarbeid med bispedømmene Borg, Tunsberg, Agder og Telemark. Prosjektet får støtte av Norsk kulturråd.
Under åpningen bidrar flere lokale musikere og kunstnere, og det blir opplesning av «fadder-tekster».
Utstillingen står i Bøler kirke til søndag 14.mai 2017
Ustillingen avsluttes med en omvisning søndag 14. mai etter gudstjenesten / omvisning av kunstneren Stefanie Reinhart

Velkommen!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar