fredag 31. januar 2014

utstilling i Bøler kirke "ALT HAR SIN TID" tar form


En rød tråd gjennom livet - kunstutstilling i Bøler kirke

 

Lørdag 29. mars kl. 14 i Bøler kirke kan du oppleve kirkens høytider og ritualer fargelagt av billedkunstner Stefanie Reinhart og tonesatt av musiker Anne Kolbjørnsdatter Skaare under åpningen av utstillingen "ALT HAR SIN TID".

 

Tidligere riksadvokat og nåværende styreleder i Fritt Ord Georg F. Rieber-Mohn åpner utstillingen, som varer til 27. april.

 

Billedkunstneren Stefanie Reinhart, bosatt på husmannsplassen Hullet ved Rustadsaga i Østmarka, har skapt en egen billedverden rundt de kristne høytidene og ritualene i utstillingen "ALT HAR SIN TID". Hun gjengir de kjente bibelske fortellingene med figurative og abstrakte penselstrøk, og i sine collager bruker hun gamle salmebøker og tekster. Det er arbeider på lerret og papir i akryl og akvarell.

 

Maleriene viser på sin måte at høytidenes mening ikke først og fremst er å minnes noe som har skjedd for lenge siden, men å realisere eller virkeliggjøre det i en nåtidig ramme - som i en slags livsfrise. Ved hjelp av en rekke religiøse symboler, som avkodes gjennom fargebruk og enkel ordbruk, blir betrakteren ført gjennom høytidsdagene fra jul til pinse.

 

I mange menneskers liv fungerer kirkens merkedager som en "rød tråd". I utstillingen "ALT HAR SIN TID" blir denne metaforen gjort konkret ved en installasjon i kirkerommet, som handler om hver enkelts unike livsvei og de valgene vi tar - om menneskemøter og skjebne.

 

Teksten "ALT HAR SIN TID" fra Forkynneren 3 spiller en sentral rolle i utstillingen. Ordene viser til menneskets uforanderlighet overfor livets kår, som mange av salmene våre også vitner om. Også André Bjerkes dikt AMOR FATI kan nevnes som en tråd utstillingen spinner videre på.

 

Under åpningen spiller Anne Kolbjørnsdatter Skaare meditasjoner over salmer, folketoner og andre sanger, og skaper slik en musikalsk reise gjennom kirkeårets fortellinger og det spekteret av følelser som kan knyttes til dem og til bildene i utstillingen. Musikken vil finne sin endelige form der og da i kirkerommet.

 

Vel møtt i Bøler kirke!
(dette har Anne K. Skaare skrevet!)

utsnitt maleri på papir / pinse / Stefanie Reinhart

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar